TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WWW.HOUSELY.RO

 

Termenii si conditiile prezentate in continuare se conformeaza legislatiei romane in vigoare, citirea si acceptarea lor de catre utilizatori/Clienti fiind conditie obligatorie pentru accesarea si utilizarea site-ului www.housely.ro. Va rugam sa-i cititi cu atentie. Continuarea utilizarii site-ului reprezinta confirmarea dvs. in ceea ce priveste luarea la cunostinta si acceptarea acestor termeni si conditii.

 1. TERMENI UTILIZATI

“Housely.ro” sau « Site-ul » este site-ul web detinut de Societate (asa cum este aceasta identificata mai jos), care poate fi accesat prin intermediul unui browser web si a carui utilizare presupune indeplinirea unor conditii tehnice minime şi anume existenta unui produs/dispozitiv multimedia (de genul calculator, laptop, telefon mobil smart) cu acces la internet.

 

« Societatea » sau « Vanzatorul » reprezinta societatea comerciala S.C. HOUSELY S.R.L., persoană juridică, cu sediul în Aleea Garofitei nr. 11, Bloc L62, Parter, Mun. Constanta, Jud. Constanta, România, înmatriculată în Registrul Comerțului Constanta sub nr. J13/2546/05.10.2020, Cod Unic de Înregistrare 43134715, avand capital social în valoare de 200 lei si urmatoarele date de contact: tel.: 0724005120, e-mail: contact@housely.ro

 

“Clientul” este persoana fizica, avand minimum 18 ani, sau persoana juridica ce utilizeaza Site-ul in scopul informarii asupra produselor si serviciilor oferite de Societate in cadrul activitatii sale profesionale si/sau plasarii unei comenzi in vederea achizitionarii acestor Produse si/sau Servicii.

 

« Produse si/sau Servicii » reprezinta proiectele de imobile rezidentiale si non-rezidentiale, personalizate sau nu, create si oferite spre vanzare sub forma de continut digital de catre Societate pe platforma aferenta Site-ului, respectiv serviciile anexe acestor proiecte pe care Societatea le poate presta la solicitarea Clientului, conform termenilor si conditiilor expuse in continuare si contractului incheiat intre Societate si Client.

 

“Comanda” reprezinta posibilitatea oferita Clientului de a achizitiona unul sau mai multe Produse si/sau Servicii prin intermediului Site-ului, Utilizatorul exprimandu-si astfel intenția de a încheia un contract la distanță, asa cum este acesta definit de catre prevederile legale aplicabile acestui tip de contract. Prin plasarea si inregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (prin intermediului Site-ului, telefonic, prin intermediul unor aplicatie de genul Whatsup sau e-mail) prin care Societatea isi deruleaza operatiunile comerciale.

 

« Contractul la distanta » este, conform OUG 34/2014[1], acel contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

 

 

 1. SITE-UL

 

www.Housely.ro este un site internet prin care Societatea furnizeaza informatii despre ea insasi, partenerii acesteia, Produsele, Serviciile si promotiile oferite de Societate si/sau partenerii acesteia, site a carui utilizare face obiectul prezentilor termeni si conditii.

 

Prin folosirea Site-ului de catre Client, se prezuma ca acesta a citit si a inteles in totalitate Termenii si conditiile in care poate fi folosit Site-ul si se obliga sa-i respecte si sa foloseasca Site-ul intr-un mod corespunzator cu legislatia aplicabila. Societatea nu va fi responsabila pentru nici un fel de prejudiciu suportat de Client ca urmare a necitirii sau nerespectarii tuturor sau oricarui termen sau conditie prezentate in acest document.

 

Societatea va avea dreptul oricand sa corecteze, modifice sau sa stearga oricare sau toti termenii si conditiile sau sa impuna noi conditii sau termeni. Orice astfel de amendamente, modificari sau stergeri vor fi efective imediat ce au fost afisate pe Site. Pentru evitarea oricarei confuzii, termenii si conditiile aplicabile unei Comenzi vor fi cele de la momentul plasarii respectivei comenzi.

 

Societatea va avea de asemenea dreptul sa schimbe, suspende, inceteze sau restrictioneze folosirea unei parti sau in totalitate a Site-ului in orice moment, pentru orice motiv si fara nici o notificare prealabila sau obligatie, cu exceptia obligatiilor aferente Comenzilor deja platite de catre Client. In acest ultim caz, Societatea are dreptul sa aleaga intre a onora respectiva comanda sau a returna Clientului suma platita, fara alte obligatii in sarcina sa, pecuniare sau de alta natura. Returnarea sumei platite se va efectua in termen de maximum 14 zile de la data la care Clientul a confirmat contul bancar in care trebuie returnata suma aferenta Comenzii neonorate.

 

Daca folosirea unui Serviciu furnizat de Site este guvernat de termeni si conditii specifice sau de un contract incheiat intre Societate si Client, acei termeni si conditii specifice si/sau contract vor fi considerati ca fiind parte integranta a prezentilor termeni si conditii. In caz de conflict intre prevederile celor doua tipuri de documente, prevederile termenilor si conditiilor specifice ori alte contractului sunt aplicabile cu prioritate.

 

Clientul este obligat sa suporte toate cheltuielile proprii in legatura cu folosirea Site-ului, inclusiv acelea care pot fi percepute de catre furnizorul sau de telefonie si/sau internet.

 

Site-ul poate contine legaturi catre pagini de internet ale unor terte parti. Aceste legaturi sunt oferite Clietului ca un avantaj si Societatea nu detine nici un control asupra site-urilor de acest fel, nefiind responsabila pentru disponibilitatea acestor site-uri externe sau pentru continutul lor, promotiile, reclama, produsele sau alte materiale disponibile pe astfel de site-uri.

 

Desi ia in permanenta toate masurile necesare, Societatea nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit acesta sau e-mailurile trimise de Societate sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul folosește Site-ul pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului.

 

 

 1. PLASAREA SI PROCESAREA COMENZILOR

 

Accesul in vederea efectuarii unei Comenzi ii este permis oricarui Client. Totusi, pentru motive justificate Societatea isi rezerva dreptul de a refuza/anula o comanda sau de a restrictiona accesul Clientului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazuri ca cele date exemplu in continuare (fara ca lista acestora sa fie exhaustiva):

 

 1. Societatea considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Societatea;
 2. Banca emitenta a cardului Clientului nu accepta tranzacția, efectuată prin transfer bancar sau procesatorul de carduri agreat de Societate invalideaza tranzactia, in cazul platii online;
 3. Clientul a furnizat date incomplete sau, in mod evident, incorecte;
 4. Din motive (erori) tehnice si/sau atacuri cibernetice, pe Site se gasesc Produse si Servicii indisponibile si/sau preţuri evident eronate (derizorii) ale Produselor si Serviciilor.
 5. In cazul prevazut la punctul II de mai jos.

 

In oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Societatii pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate, Societatea rezervandu-si dreptul de a raspunde unor asemenea interpelari in termen de 30 zile lucratoare, in orice modalitate pe care o considera potrivita.

 

Societatea ofera Clientilor Produsele si Serviciile sale exclusiv in conditiile mentionate mai jos.

 

 1. Societatea pune la dispozitia Clientului Produse:
 2. a) personalizate, mai exact proiecte destinate pentru terenuri de anumite dimensiuni, pretul acestora fiind exprimat in EUR/mp, pentru care Societatea va presta serviciile de intocmire a documentatiilor aferente si obtinere a avizelor si autorizatiilor necesare construirii imobilului respectiv, taxele oficiale achitandu-se separat;
 3. b) nepersonalizate (proiecte-tip, cumparate ca produse de sine statatoare, al caror pret va fi unic per proiect).

 

 1. In cazul Produselor personalizate, urmatoarele etape se vor derula, in principiu:
 2. Clientul care doreste construirea unui imobil pe un teren detinut in mod legal isi va alege un Proiect de pe Site in functie de dimensiunea terenului sau si va completa on line un chestionar oferind detaliile necesare calcularii unui pret estimat al Proiectului;
 3. In cazul in care este de acord cu acest pret estimat, Clientul va incarca pe Site anumite documente, in forma scanata, ca de ex. (dar fara a se limita la) actele de proprietate a terenului, documentele cadastrale, dovada intabularii, carte de identitate, schita viitoarei cladiri (daca exista), planuri ale vechii autorizatii pentru proiecte de modificari cladiri (daca exista) etc. in vederea verificarii acestora de catre Societate, stabilirii pretului final si redactarii contractului de prestari servicii (denumit in continuare « Contractul »);
 4. Dupa primirea documentelor mai sus mentionate, Societatea le va analiza si, in functie de detaliile oferite de acestea si de potentialele dificultati identificate in baza propriei experiente practice in domeniul in care activeaza, va putea sa:
 5. Confirme pretul estimat pe Site, informand Clientul in acest sens si redactand Contractul pe care i-l va trimite Clientului, pe email / whatsapp, impreuna cu factura fiscala reprezentand 50% din valoarea Contractului;
 6. Propuna Clientului un nou pret si, in cazul in care Clientul este de acord cu pretul final, sa redacteze Contractul pe care i-l va trimite Clientului, pe email / whatsapp, impreuna cu factura fiscala reprezentand 50% din valoarea Contractului;
 • Sa refuze Comanda, din motive obiective, informand Clientul in acest sens;

 

 1. Impreuna cu Contractul, Societatea va trimite si declaratia privind acordul de prelucrare a datelor personale, documente pe care Clientul trebuie sa le returneze Societatii semnate (in forma scanata). Semnarea si trimiterea de catre Client a Contractului si a declaratiei privind acordul de prelucrare a datelor personale echivaleaza cu sfarsitul etapei de negocieri si inceputul raportului obligational intre Parti.
 2. In urma incheierii Contractului conform punctului d) de mai sus, precum si a platii, de catre Client, a facturii fiscale mentionate la punctul c), Societatea depune cererea si documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism si, urmare a obtinerii acestuia, va indeplini toate formalitatile si va depune toate documentele necesare pentru obtinerea avizelor impuse prin certificatul de urbanism, si ulterior pentru obtinerea autorizatiei de construire. In cazul in care terenul Clientului nu este situat in judetul Constanta, toate documentele mai sus mentionate vor fi trimise de catre Societate, prin curier, catre primaria competenta sau, acolo unde este posibil, vor fi incarcate direct pe site-ul autoritatii respective.

 

Plata aferenta facturii fiscale mentionate la punctul c) de mai sus va fi efectuata exclusiv prin ordin de plata, in contul Societatii mentionat in factura fiscala sau in alt cont bancar indicat de Societate.

 

Atentie! Contractele de prestări de servicii sunt exceptate de la dreptul de retragere prevazut de la art. 9-15 din OUG 34/2014 mai sus mentionata, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator. Clientul ia la cunostinta, prin intermediul acestor termeni si conditii, ca plasarea Comenzii, efectuarea platii, precum si semnarea si executarea Contractului duc la pierderea dreptului de retragere.

 

Atentie! Produsele personalizate primite de catre Client conform conditiilor de mai sus echivaleaza cu furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material si sunt, in consecinta, exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 din OUG 34/2014 mai sus mentionata

 

Completarea chestionarului mentionat la punctul a) de mai sus are ca unic scop estimarea pretului Proiectului personalizat si familiarizarea Societatii cu cerintele Clientului. Societatea isi rezerva dreptul de a refuza, dupa verificarea informatiilor si documentelor puse la dispozitie de catre Client, acele Comenzi care, de exemplu, dar fara a se limita la, depasesc ca complexitate resursele materiale si umane ale Societatii sau in legatura cu care este putin probabil, din experienta Societatii, sa se finalizeze cu obtinerea autorizatiei de constructie sau a oricarui aviz solicitat prin certificatul de urbanism. In consecinta, refuzul Societatii de a accepta Comanda nu va fi niciodata interpretata ca fiind contrara exigentelor bunei credinte in negocieri

 

 

 • In cazul Produselor nepersonalizate, Comanda va fi plasata si procesata astfel:

 

 1. Produsul dorit de Client poate fi achizitionat direct de pe Site, Clientul efectuand in acest sens plata exclusiv prin card bancar, prin intermediul unei entitati autorizate să presteze servicii de procesare de plăţi.
 2. In decurs de maximum trei zile lucratoare, Clientul va primi pe adresa de email indicata un link de descarcare a proiectului. Proiectul va fi in format .pdf si va putea fi deschis cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader pe care Clientul trebuie sa il aiba descarcat pe propriul computer personal/laptop/tableta etc. Proiectul va contine planurile de arhitectura si rezistenta, randarile exterioare si interioare.

Atentie! Acest proiect tip nu poate fi folosit, in aceasta forma, pentru obtinerea autorizatiei de construire. Pentru a putea fi folosit in acest scop, este nevoie de (i) obtinerea certificatului de urbanism, (ii) studiul geotehnic al terenului, (iii) anumite conditii formale (de ex., dar fara a se limita la mentionarea, pe fiecare plansa in parte, a numelui beneficiarului si a adresei unde se va construi imobilul, semnarea si stampilarea sa de catre un arhitect si un structurist) etc.

 1. Societetea poate indeplini contra cost, la solicitarea Clientului, toate formalitatile necesare obtinerii certificatului de urbanism, a studiului geotehnic si a oricaror altor avize solicitate prin certificatul de urbanism. In aceeasi masura, Clientul poate apela la alti profesionisti pentru obtinerea acestor documente si/sau pentru semnarea proiectului-tip achizitionat.

 

Atentie! Produsele nepersonalizate primite de catre Client conform conditiilor de mai sus echivaleaza cu furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material si sunt, in consecinta, exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 din OUG 34/2014 mai sus mentionata. Clientul ia la cunostinta, prin intermediul acestor termeni si conditii, ca plasarea Comenzii, achitarea ei si primirea Produsului nepersonalizat pe email duce la pierderea dreptului de retragere.

 

Instalarea corespunzatoare a programului Adobe Acrobat Reader este raspunderea exclusiva a Clientului.

 

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta unei terțe părți servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.

 

 1. LIMITAREA RASPUNDERII

 

 1. Societatea nu va fi responsabila pentru:

 

 1. daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Societate a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor si Serviciilor dupa livrarea acestora in conditiile in care culpa Societatii nu poate fi invocata (de ex,. dar fara a se limita la cazurile in care Clientul este minor si/sau incapabil din punct de vedere juridic, nu este proprietarul de drept al terenului, nu are mandat valabil pentru a face achizitii de pe Site etc.);
 2. verificarea autenticitatii documentelor primite de la Client (actele de proprietate a terenului, documentele cadastrale, dovada intabularii, carte de identitate, schita terenului etc)
 3. depasirea termenelor de obtinere sau imposibilitatea obtinerii certificatului de urbanism, a autorizatiei de constructie sau a oricaror altor avize din motive neimputabile Societatii;
 4. nici un alt cost suplimentar ocazionat Clientului, in cazul în care plata prețului Produselor este efectuată online, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Clientului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON ;
 5. daune de orice fel suportate de Client sau o terta parte ca rezultat al instalarii si/sau utilizarii necorespunzatoare sau ilegale a programului Adobe Acrobat Reader necesar descarcarii si vizualizarii Produselor nepersonalizate;
 6. neprimirea de catre Client a Produselor comandate ca urmare a furnizarii de catre Client a unei adrese de email incorecte sau invalide;
 7. Indeplinirea necorespunzatoare sau imposibilitatea indeplinirii obligatiilor de catre Societate ca urmare a primirii unor informatii eronate sau neactualizate de la Client;
 8. pentru nici un fel de prejudiciu suportat de Client ca urmare a necitirii sau nerespectarii tuturor sau oricarui termen sau conditie prezentate in acest document.
 9. prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

 

 1. In orice caz privind stabilirea răspunderii Societatii, a angajaților sau a reprezentanților săi autorizați, răspunderea față de Client sau succesorii sai legali, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea prețului din Contractul la Distanţă

 

 1. PRETURI, COSTURI SI MODALITATEA DE PLATA

 

Preturile sunt afisate in EURO si, in cazul Produselor personalizate, se refera la mp. Factura fiscala va fi emisa in RON, suma calculandu-se in functie de cursul valutar EUR/RON anuntat de BNR pentru ziua emiterii facturii fiscale.

 

Toate preturile includ TVA 19%. Preturile produselor prezentate pe Site pot fi modificate fara o comunicare prealabila. Pentru evitarea oricarei confuzii, preturile aferente unei Comenzi sunt cele de la data plasarii Comenzii, indiferent de eventualele modificari ulterioare de pe Site, cu exceptia pretului estimat obtinut de Client in urma completarii formularului de la punctul 3.II de mai sus, pret care se supune termenilor de la acel paragraf.

Plata oricaror taxe si tarife legale, a oricaror comisioane ori a oricaror licente sunt in sarcina Clientului.

 

Toate platile catre Societatea vor fi efectuate prin ordin de plata, in cazul Produselor personalizate, respectiv prin card bancar in cazul Produselor nepersonalizate, prin intermediul unei entitati autorizata sa presteze servicii de procesare plati. In prezent, aceasta entitate este societatea …………inregistrata in ………. Entitatea autorizata sa presteze serviciile de procesare plati poate fi schimbata, in functie de interesele comerciale ale Societatii, fara nicio alta notificare prealabila.

 

Datele cardului de plată al Clientului nu vor fi accesibile Societatii şi nici nu vor fi stocate de către Societate sau de către procesatorul de plăţi integrat în platforma www.housely.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a tranzacţiei sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Client la perfectarea tranzacţiei.

 

Societatea va transmite Clientului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii, precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, pe adresa de email indicata de Client. Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata cu ocazia plasarii Comenzii sau in orice alt mod.

 

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Societatea colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Site-ului conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe Site, politica ce face parte din prezentul document.

 

Societatea nu promoveaza SPAM-ul. In cazul in care Societatea alege sa trimita informari comerciale in legatura cu Produsele si Serviciile sale sub forma de newsletter va face public acest lucru prin afisarea pe site. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site si si-a exprimat expres consimtamantul de a primi Newsletter poate opta pentru stergerea adresei de email din baza de date a Societatii.

De asemenea, daca un Client nu mai doreste sa primeasca newsletterul Societatii, acesta se poate dezabona utilizand linkul din newsletter primit prin email.

 

Nu sunt considerate comunicări comerciale (SPAM), în înţelesul legislaţiei aplicabile, mesajele primite de către Client de la Societate, prin SMS sau poştă electronica, referitoare la statusul relaţiei dintre Societate şi Client (i.e. confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate etc).

 

 

 1. DREPTURI DE AUTOR SI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

 

Numele Site-ului, continutul acestuia (inclusiv dar fara a se limita la Produse), precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate aflate in proprietatea Societatii si nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului.

 

Societatea da Clientului posibilitatea sa acceseze Site-ul si sa-l foloseasca pentru uzul lui personal. Toate informatiile expuse, transmise sau continute pe Site, inclusiv dar nelimitandu-se la proiecte imobiliare, articole, texte, fotografii, ilustratii, muzica, clipuri audio si video, marci de fabricatie, marci de servicii sunt protejate de catre legile dreptului de autor si de proprietate intelectuala. Continutul este detinut de catre Societate si partenerii lui.  Clientul accepta sa nu modifice, publice, transmita, transfere, vanda, reproduca, distribuie, furnizeze, expuna, sau sa exploateze comercial in vreun fel continutul Site-ul, in tot sau in parte,si sa nu incalce nici un drept privind marcile de fabricatie, comerciale sau de serviciu prezente pe Site.

 

Site-ul poate distribui informatii furnizate de catre parteneri si/sau terte parti. Toate si orice declaratie, oferte, pareri sau alte informatii sau continuturi exprimate de catre partenerii si/sau tertele parti mentionate sunt acelea ale respectivilor autori si nu ale Societatii.

 

 1. OBLIGATIILE CLIENTULUI

 

Clientul este de acord, accepta si garanteaza ca va folosi acest Site in concordanta cu acesti termeni si conditii si numai in scopuri legale. Spre exemplu, dar fara a se limita la, Clientul nu va:

 

 • Accesa, manipula sau transmite nici un continut care incalca legea drepturilor de autor si de proprietate intelectuala;
 • transmite un continut electronic, inclusiv virusi, care vor cauza sau este probabil ca vor cauza detrimente sau vor pagubi, in orice fel sistemul si/sau al altor utilizatori ;
 • initia sau derula orice tentativă de fraudă sau orice frauda (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților Societatii, alterarea conținutului Site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma www.housely.ro)

 

 1. LEGEA APLICABILA

 

Societatea depune toate diligentele pentru ca acesti termeni si conditii sa fie in acord cu prevederile legale aplicabile, asa cum sunt acestea inlocuite, modificate sau eliminate de-a lungul timpului. Totusi, in cazul in care intervin prevederi legale imperative aplicabile Contractului la distanta, pe care Societatea nu a reusit, din orice motiv, sa le insereze in acesti termeni si conditii, respectivele prevederi legale imperative se vor aplica automat.

 

Acest Site internet (exclusiv site-uri ale tertelor parti spre care exista legaturi) este controlat de catre Societate. Prin accesarea acestui site, Clientul accepta ca folosirea acestui Site si orice disputa juridica legata de el sunt guvernate de legile Romaniei, iar Clientul admite sa se supuna jurisdictiei exclusive a instantelor romanesti competente.

 

Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Clientului – persoana fizica în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_en şi/sau www.anpc.ro.

 

Cazul in care un Client nu respecta Termenii şi condiţiile prezentate in aceasta sectiune, iar Societatea nu ia măsuri imediate nu va fi niciodata interpretat ca fiind o renunţare la drepturile pe care Societatea le are in conformitate cu acesti termeni si conditii si cu legislatia aplicabila.

 

Nulitatea oricărei clauze a acestor Termeni şi Condiții, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze ale Termenilor şi Condițiilor aferenti Site-ului. Clauza nula va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se potriveste cel mai mult cu scopul urmarit.

Prevederile acestor Termeni şi Condiții se completează cu dispozițiile legislației incidente.

 

 1. FORTA MAJORA

 

 1. Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.
 2. Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze, in masura posibilitatii, înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, desi aceasta putea fi facuta, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.
 3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

 1. DATE DE CONTACT

 

Pentru orice informatii referitoare la acest Site Clientii pot contacta Societatea la numarul de tel.: 0724005120 sau sa trimita un e-mail la adresa: contact@housely.ro ori sa trimita o adresa la sediul Societatii prevazut la punctul 1 de mai sus.

[1] privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii.